Lid worden?

Home > Vereniging > Lid worden?

Mee trainen?

Je mag drie keer gratis meetrainen om de sfeer te proeven, het spelletje te leren kennen en te bepalen of je lid wordt of niet. Kom dus gewoon in je sport-outfit (schoenen zonder zwarte zolen) op het tijdstip van de training naar de sporthal en doe mee!

Vervolgens krijg je een inschrijfformulier mee, waarop ook nog wat informatie te vinden is over Vovero. Dit formulier krijg je over het algemeen van de trainer, maar je kan er ook zelf naar vragen bij de beheerder van de sporthal. Wanneer je al je gegevens hebt ingevuld lever je het formulier in bij de trainer of bij de ledenadministratie. Je bent dan officieel Vovero-lid en dus mag je meedoen met alle activiteiten.

Voor meer informatie over het lid worden, Vovero of de trainingen kan je altijd binnen lopen tijdens de trainingsavonden van Vovero.

Wedstrijden

Wanneer er plek is in een team en je voldoende spelniveau bezit (wordt bepaald door de trainer) kan je gevraagd worden om wedstrijden mee te gaan spelen. Hiervoor is ook een spelerskaart nodig, waar een pasfoto op moet. Deze pasfoto kan je wederom inleveren bij je trainer of de ledenadministratie, zodat de kaart aangevraagd kan worden bij de bond.

Opzeggen

Het kan natuurlijk gebeuren dat volleybal net niet die sport is die je zoekt of dat je onverhoop het lidmaatschap om andere redenen niet wilt voortzetten. In dit technologie tijdperk is het voldoende om een mail te sturen naar secretaris@vovero.nl. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt het lidmaatschap aangegaan tot het einde van het verenigingsjaar (mei) en is derhalve tot afloop van het seizoen contributie verschuldigd.