Corona richtlijnen buitentrainingen

Home > Vereniging > Corona richtlijnen buitentrainingen

Corona richtlijnen buitentrainingen

Vovero volgt de richtlijnen van het RIVM, de protocollen van de Nevobo en Sportbedrijf Rotterdam. Hier vind je de belangrijkste informatie voor het bijwonen van de buitentrainingen.


Het allerbelangrijkste blijft: Heb je klachten? Meld dat bij je trainer en blijf thuis! Ook bij een negatieve Corona test.

We mogen buiten weer volleyballen, maar wel met de nodige regels. Het is veel informatie. Maar we hebben geprobeerd om dit zo overzichtelijk mogelijk voor jou op een rij te zetten.

 

Buiten op de velden


Looproute
Op de buiten locatie gelden looplijnen. De route is op de plattegrond hieronder met pijlen en gekleurde vlakken aangegeven. Hou buiten de trainingsmomenten 1,5 meter afstand. Ook zijn er desinfecterende middelen beschikbaar die je gebruikt bij aankomst en vertrek van de trainingen. Het dragen van een mondkapje is buiten niet verplicht.

Word je gebracht of opgehaald? Vraag diegene om in de auto te blijven of op afstand te wachten met de fiets en zo kort mogelijk te blijven.

Registratie aanwezigen

De trainers registreren tijdens trainingsavonden wie er aanwezig zijn. Mocht er een corona besmetting zijn binnen de vereniging dan worden deze lijsten gebruikt voor het bron -en contactonderzoek voor de GGD. Ben jij positief getest? Meld het zo snel mogelijk bij je trainer. 

Ouder dan 26 jaar?
Op de trainingen is het uitgangspunt dat we 1,5 meter uit elkaar trainen. Zo maken we het mogelijk ook spelers ouder dan 26 te laten volleyballen. Wel houdt de trainer rekening met een maximale groepsgrootte van 4 personen per veld (81m2). De 26+-ers worden verdeeld over de velden. Tussen velden onderling is ook voldoende ruimte om afstand te houden.

Veldwissel en wachtruimte
Wacht voor de hekken op het parkeerterrein totdat de trainer aangeeft dat je de velden op kunt. Kom niet te vroeg en blijf niet te lang na je training. In het tijdsschema is rekening gehouden met een wisseling. Na de laatste training ruimen we samen zo snel mogelijk op, zodat iedereen voor de avondklok thuis kan zijn. Kom je van buiten Rozenburg? Overleg met je trainer over een goede eindtijd en ga op tijd weg!

In en rond het veld
Op de buiten locatie is er alleen ruimte voor de trainende teams. Wacht totdat het veld vrij is en kom dan pas naar de velden. 
  • Je gaat thuis naar het toilet (er is wel één heren -en één damestoilet)
  • Je neemt je eigen bidon mee en vult die thuis al met water.
  • Je mag niet zingen, yellen of roepen. Ook handjeklap of andere vormen van aanmoediging en juichen mag helaas niet.

Omkleden, douchen en sportkleding
Kom omgekleed naar de buiten locatie. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt dus ook niet douchen. Denk goed na over wat je aan sportkleding aandoet. Het is buiten natuurlijk kouder dan in de sporthal. Kleed je aan in laagjes, zodat je keuze hebt. Zorg voor een extra trui of jas om mee naar huis te gaan.

Hygiëne en materiaalgebruik
De ballen worden na de trainingen schoongemaakt, net zoals de overige materialen. Er zijn hygiënische doekjes en gel aanwezig. Voel je vrij om deze te gebruiken om je handen en onze materialen schoon te maken. 

Toeschouwers bij de trainingen
Bij de training zijn er alleen spelers van het trainende team en hun trainer(s) aanwezig. Toeschouwers dus niet. Ook niet als je als ouder een jeugdlid komt ophalen. Blijf op afstand.

Aansprakelijkheid Vovero
Vovero heeft haar best gedaan om de richtlijnen zo goed mogelijk naar praktische oplossingen te vertalen. Mochten er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met het bestuur. Maar blijf vooral ook het eigen gezonde verstand gebruiken. Vovero kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er ondanks het handelen naar deze richtlijnen, een Covid-19 besmetting ontstaat binnen de vereniging. Wel zorgt Vovero ervoor dat er tijdens trainingsavonden zichtbaar een Corona coördinator aanwezig is. Deze persoon heeft een oranje band met een C om de arm. Aanwijzingen van de Corona coördinatoren moeten altijd opgevolgd worden. Doe je dit niet dan wordt je opgedragen om de sportlocatie te verlaten. De Corona coördinatoren staan open voor feedback van leden of tegenstanders op naleving van de maatregelen en gaan hier serieus mee om.

Extra informatie trainers en coaches
We stellen bij een training geen gezondheidsvragen. We vertrouwen erop dat iedereen voor zichzelf de juiste afweging maakt. Maar we vragen wel om bij klachten van luchtwegen, zoals hoesten, niezen of keelpijn niet te komen. Ook bij een eventuele negatieve Corona test. De klachten kunnen namelijk nog steeds overgedragen worden en dan moeten die leden ook getest worden. We verwachten dat trainers leden naar huis sturen die met die klachten bij de buiten locatie verschijnen. De Nevobo heeft als hulpmiddel een stappenplan opgesteld. over wat je moet doen bij Corona-gerelateerde klachten of Corona besmettingen in het team of de vereniging.

Registreer als trainer de aanwezigen op de registratielijsten die klaar liggen. Dit is nodig voor de bron -en contactonderzoeken van de GGD. 

Hou als trainers na een training toezicht op het reinigen van de materialen. Probeer ook het verlaten en betreden van de buiten locatie voor jouw team in goede banen te leiden.

Tot slot
Vovero wil dat iedereen zich veilig voelt. Dat betekent dat het individuele belang in het geval van Corona boven het teambelang gaat. Individuele keuzes om vanwege Corona niet te trainen worden door het team en de vereniging gerespecteerd. 

Bij vragen of meldingen van leden over Corona kan altijd contact opgenomen worden met het bestuur.

 Laatste update op deze pagina: 11 april 2021

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Login