Nieuws

Corona richtlijnen hebben eigen plek op de website

Vovero wil een bijdrage leveren om de verspreiding van het Covid-19 virus zo veel mogelijk tegen gaan en heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. Uitgangspunten voor deze richtlijnen worden gevormd door richtlijnen vanuit de overheid (RIVM), Gemeente Rotterdam (Sportsupport en Sportbedrijf)en de nationale volleybalbond Nevobo. De richtlijnen zijn te openen met een makkelijke button op de homepagina. De richtlijnen worden waar nodig in de loop van de tijd bijgewerkt, dus kijk regelmatig of er nieuwe regels zijn. Er zijn twee verschillende pagina's gemaakt. Eén speciaal voor onze toeschouwers en de bezoekende teams en één voor onze eigen leden. Je vindt de knoppen direct onder het nieuws.

Belangrijk uitgangspunt bij deze richtlijnen is en blijft het eigen gezonde verstand. Niet overal zijn richtlijnen of regels voor te verzinnen maar met goed overleg én met een gezond verstand komen we deze tijd wel door. Op de pagina's staan ook hyperlinks naar protocollen en andere richtlijndocumenten of websites. Het is veel informatie maar lees alles zoveel mogelijk een keertje door. Informeer ook je teamgenoten en ouders over de richtlijnen en hou elkaar scherp. Alleen als we ons aan de regels houden kunnen we blijven trainen en wedstrijden spelen.

Ook voor de wedstrijden in andere sporthallen zijn er richtlijnen. Die zijn op sommige punten misschien wel anders dan die van Vovero. Bezoek daarom voordat je naar een andere sporthal gaat ook de website van je tegenstander en lees hun richtlijnen. Laat zien dat je een goede vertegenwoordiger van Vovero bent.

Onderaan de beide pagina's kan je zien wanneer de laatste update heeft plaats gevonden. Ook melden we het met een nieuwsbericht als er een update heeft plaats gevonden.

We hebben geprobeerd om de richtlijnen zoveel mogelijk naar de praktijk te brengen met een zo duidelijk mogelijke uitleg. Mochten er toch vragen zijn neem dan contact op met het bestuur. Dat mag in de zaal of via de e-mail.