Algemene Ledenvergadering kiest nieuwe voorzitter en penningmeester

Algemene Ledenvergadering kiest nieuwe voorzitter en penningmeester

In de op 2 juli jongstleden gehouden Algemene Ledenvergadering hebben de leden een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen.

Tasco de Jong is als voorzitter opgevolgd door Arthur Vuijk, die deze functie al eerder 10 jaar bekleedde. Eveline Wildenboer volgt na vele jaren Peter Doorduin op als penningmeester. Het gehele bestuur zal zich binnenkort via onder andere deze site nader introduceren.

Related Articles